پست‌ها

نمایش پست‌ها از December, 2009

گم شدن

الان من فقط گم شدن را می خواهم. یک جایی که کسی کاری به کارم نداشته باشه. دارمش الان این را