۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

گم شدن


الان من فقط گم شدن را می خواهم. یک جایی که کسی کاری به کارم نداشته باشه. دارمش الان این را

اسمم چی بود؟