گم شدن


الان من فقط گم شدن را می خواهم. یک جایی که کسی کاری به کارم نداشته باشه. دارمش الان این را

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او