سی سالگی

سی ساله شده ام. یک هفته ای است که سی ساله شدم و هنوز دارم طعمش را مزمزه می کنم. طعم فهمیدن یک زن سی ساله مهاجر را.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او