نوشتن

این همه اصرار من برای نوشتن، برای ثبت همه چیز و همه جا از کجا می آید. چرا وقتی که نمی نویسم اینقدر خودم را ملامت می کنم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او