آسمان هست همیشه

نمی دونم چی شد که به سرت زد از پیله ات بیایی بیرون دختره؟ اما اینو می دونم که آدمهای اون بیرون نه که ترسناک باشن ها اما تو را می ترسونن هنوز.
نمی گم تا ابد بمون توی پیله. می گم از یه در دیگه برو بیرون که کسی نبیندت. برو وارد یه دنیای دیگه بشو و بدون ترس از قضاوتهاشون دوباره بخند، فریاد بکش، بدو، زندگی کن. دنیا اینقدر بزرگ هست که برای پریدنت آسمان کم نیاد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او