فرداها

مثل بچه ها از چند ماه دیگر و چند سال دیگر می گویم، مثل آدم بزرگ ها خنده ام می گیرد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او