حالاهمه اون نقشه های قدیمی را باید داد به دست آب که با خودش ببره. شاید یه جای دیگه، آدمهای دیگه ای دلشون بخواد مثل ما دیوونه باشن.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او