پایان یک کابوس

کابوس لعنتی تمام شد. باورم نمی شود. حالا می شود. حالا می شود که آن همه نگرانش نباشم. حالا می شود بعد از این همه وقت کمی هم به فکر خودم باشم. خوشحالم. خیلی خیلی زیاد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او