روز هفتم

اس ام اس می زنی که کار واجب دارم و زنگ که می زنم فقط می خواهی حرف بزنی.
دلم برای حرف زدن هایت تنگ شده. علامت سوال هم ندارد.
دلم می خواست حالا انجا بودم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او