روز اول

می خوام برم توی غار تنهایی خودم. اولین قدم را باید از خودم شروع کنم.
تا کی می تونم؟ نمی دونم
فردا روز اوله

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او