صبر پیشه کن عزیز دلم
صبر پیشه کن
در بطن کوسه‌ای که تو را خورده است
گله معنا ندارد.‏

گیر کرده‌ای عزیز دلم 
گیر کرده‌ای
و تو هم که یونس و عمران نیستی.‏

ـ شمس لنگرودی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او