خسته. خسته. خسته
دلم می خواهد برای مدتی فراموشش کنم. فراموش فراموش فراموش
چراغ های رابطه خاموشند
چراغ های 
رابطه 
خاموشند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین