صورتک شیشه ای

دلم خوش بود که یک دریا ازت دورم و دیگه نمیشه از چشمهام همه چی را بخونی و دوربین لب تاپم هم اینقدر تار هست که بهانه خوبی برای موج های چشمهام باشه. غافلگیر شدم دیشب که مکث یکی دو ثانیه ای صدام را هم دیدی. چرا به تو که می رسم صورتکم شیشه ای می شه؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او