بعد یک زمانی کار به جایی می رسد که لازم نیست اسمش را از گوشه و کنار پاک کنی. خودش پاک می شود. طوری که دیگر حتی شنیدن صدایش هم چیزی را عوض نمی کند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین