مولانا یه جایی در فیه مافیه می گه
در آدمی، عشق و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالَم مُلکِ او شود که نیاساید و آرام نیابد


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین