دوباره وبلاگ می نویسم و این خیلی خوب است. به آرشیو که نگاه کردم دیدم گاهی هر روز و گاه هفته ای چند بار نوشته ام.نشانه خوبی است برای منی که همیشه از ننوشتن می ترسم. خیلی وقتها دلیل ننوشتنم  این است که زندگی خیلی خوب و هیجان انگیز و بر  وفق مراد است و من پناه های دیگری به جز صفحه سفید کاغذ یا مانیتور هم دارم. ننوشتن را اما دوست ندارم حتی اگر دلیلش سرخوشی باشد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او