اون چیزی که داشت فرو می ریخت، دیشب ساعت 1 صبح یه دفعه ای از فروریختن ایستاد فعلا. عینکم را عوض کردم، هدفون ها را هم از گوشم برداشتم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او