حالت تهوع می گیرم وقتی که مجبور باشم خودم را و سبک زندگی ام را توضیح دهم یا مثلا ازشان دفاع کنم
از خودم دلخور می شوم  اینجور وقتها و طول می کشد تا ببخشم خودم را

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او