خنده داره آدمی که از راه نوشتن نون درمیاره، از نوشتن بترسه هنوز. از پسش برمیایی . نگران نباش دختر جون


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او