رویایی داریم

آخ چه خوبه که سر ایستادن نداری ونمی خندی به من وقتی از رویاهام می گم. چه خوبه که از من می خواهی که یادمون نره که «رویایی داریم» که یادمون باشه نایستیم، مرداب نشیم، نپوسیم، غرق نشیم وسط روزمرگی های زندگی.
چه خوبه که برای تو یکی قرار نیست خودم و آرزوهام را توضیح بدهم. چه خوبه که تو هم مثل من «رویایی داری»

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او