راجع به بدیهیات زندگی ام که سوال می کنند یا مجبور می شوم توضیح دهم،همیشه جواب هایم احمقانه اند. اینقدر که بدیهی اند بعضی چیزها و چرا ندارند؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او