هی برایت نوشتم و هی  خط زدم.  کلمه ها با من سرجنگ دارند،می دانی که

نظرات

نیک ناز گفت…
شما احیاناً همون فروغ گم شده وبلاگستان نیستین؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او