هی برایت نوشتم و هی  خط زدم.  کلمه ها با من سرجنگ دارند،می دانی که

نظرات

نیک ناز گفت…
شما احیاناً همون فروغ گم شده وبلاگستان نیستین؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین