دلم براش تنگ شده. پانزده روز نباید سخت باشه برای منی که 250 روز و 120 روز و 100 روز و 45 روز را تاب آورده ام. پانزده روز نباید برای منی که روزهای دور بودنم از او بیشتر از روزهای با هم بودنه، سخت باشه، اما سخته.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او