...

چه اتفاقی برای ادم می افته که هی دلتنگی هاش را قورت می ده؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او