حال میانه ندارد. یا شاد شاد است، یا خراب خراب

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین