....

گیج و ویجم این روزها و هی اززندگی عقبم می مونم. وضعیت درس و کار و وضع مالی و محل زندگی ام یک دفعه ای با هم تغییر کرده اند و اینقدر ذهنم مشوشه که نمی تونم سریع به موقعیت جدید شیفت کنم.  اینقدر ذهنم مشغوله که حتی نمی تونم درست و حسابی کتاب بخونم یا فیلم ببنیم و یا حتی برم برای خودم کافه نشینی و خیابان گردی.  نزدیک 20 روزه که اومدم شهرجدید و هنوز حتی یک بار هم نشده که بدون لپ تاپی که  توی کوله ام سنگینی می کنه راه افتاده باشم برای خودم یک گوشه شهر که فقط قدم بزنم.
اضطراب دارم مدام.  اضطراب جا موندن، نرسیدن و گاهی حتی نتونستن. بیخوده اضطرابم. خودم می دونم. اصلا نگرانی برای آینده‌ای که هنوز نیامده بیخوده.من فقط وقتی می تونم  جلو برم که در حال زندگی کنم. نگران آینده که باشم  لحظه ها را می کشم واز بین می برم.  
ولی با همه اینها حق دارم گیج باشم هنوز. کار قبلی ام مدلش تغییر کرده و هنوز نمی دونم همین مدلی قراره ادامه اش بدم یا باز هم تغییر می کنه. بدتر از اون اینکه فیدبکی را که می خوام ازش نمی گیرم و نمی دونم چقدر خوب دارم پیش می رم. خودم هم معیار خوبی نیستم چون اغلب اوقات از کارم نه که ناراضی باشم اما می دونم که بهتر از این هم می شد انجامش بدهم. کار جدید هنوز شروع نشده. هم خودش و هم تیمش را دوست دارم. اما از حوزه ای که دارم الان روش کار می کنم خیلی فاصله داره. همیشه آدم چند بعدی بودن رادوست داشتم اما حالا نمی دونم با فشاری که بخاطر انگلیسی خوندن و نوشتن دارم، کار روی موضوعات مختلف را چطور می تونم پیش ببرم. 
نگران درس هم هستم. هنوز به سرعتی که دلم می خواد نرسیده. خیلی کند دارم پیش می روم. تازه بیست روزه که شروعش کردم اما انتظارم از خودم بیشتر بود. این یک هفته ای که اضافه کاری داشتم هم بیشتر عقبم انداخت. 
دلم می خواد اینجا از زندگی جدید بنویسم. از کارهایی که می کنم، آدمهایی که می بینم. تجربه هایی که دارم. شاید کمی مرتب بشه ذهنم. اصلا اینجا را راه انداختم که روزانه نویسی را تمرین کنم و نمی کنم.
اضافه کاری تموم شده. نیم ساعت هم که امشب کار کنم. همه چی می افته روی روال قبلی. حداقل برای یک هفته. باید مقاله ای که نصفه مونده را تا آخر ماه تموم کنم. باید نوشتن قصه زنها را از سر بگیرم. باید بیشتر کتاب بخونم. بیشتر فیلم ببنیم. بیشتر خودم را ببرم گردش. باید اینقدر باید نباید برای خودم درست نکنم و خوش باشم کمی. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او