دلم یه آغوش گرم می خواد که برهنه برهنه فرو روم در آن و گم شوم اصلا. دلم نوازش می خواد. بوسه می خواد. صدای نفس های گرم و تند می خواد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او