چراهی دلش می خواد فرار کنه از همه جا و همه کس؟ چرا هیچ جای این دنیا دیگه امن نیست؟ چرا نمیشه چشم ها را بست و به هیچی فکر نکرد؟چرا چشمهاش با پلک های بسته هم می بینن؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او