دیشب خواب دیدم رفتم خونه، هیچ کس خونه نبود. هیچ تلفنی جواب نمی داد. آدرس هیچ کسی یادم نبود.هر شماره ای را می گرفتم می گفت در دسترس نیست. دلم می خواست برگردم. نمی شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او