..

کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی» را هم دست گرفتم اینقدر که عادت کردم چند کار را همزمان انجام بدم و قرارم نمیگیره بشینم سر یک کار فقط.

چقدر وقایع سالهای دهه 40 شبیه این سالهای ما است. چرا تاریخ هی برای ما تکرار می شه و هربار فقط رنگ و لعابش عوض شده؟

**یادم باشه که به قول م. قائد عزیز: «هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و همه عقاید بشر نتیجه ادراک ها و عادات او در نگاه کردن، دیدن و قضاوت کردن است»

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او