گاهی اوقات دگمه دیلیت بهترین گزینه است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او