نوشتن روی صفحه سفید،  این قدرت را به آدم میده که بتونه از بالا و با فاصله به خودش، فکراش و موقعیتش نگاه کنه
خوندن دوباره  نوشته هایی که درباره خودمه همیشه کمکم کرده که بهتر ببینم و  راه حل پیدا کنم. درست مثل آدرمی که پیش مشاور می ره و خودش را بیان می کنه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او