چی میشه که یه دفعه ای فکر می کنی که داری با خودت حرف میزنی، برای خودت می نویسی، برای خودت حتی دلتنگی می کنی
این تنهایی عمیق که دلت می خواد هیچ کس نباشه، یا شاید این آگاهی عمیق به این که اصلا کسی نیست از کجا میاد؟

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او