کله سحری آفتاب اینقدر پر زور بود که با لبخند از خواب بیدار بشم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین