هیچ چیز واقعی‌ای وجود نداره و واقعی اینجا مخالف مجازی نیست، مخالف وجود داشتنه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او