چرا  من هی خوابت را می بینم وقتی تو بیداری هیچ راهی وجود نداره؟  

نظرات

Hasti.N گفت…
چقدر شیرینه این خواب ها...چقدر واقعیه. به خودت میگی‌ کاش بیدار نمی‌شدم هیچوقت.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او