از همون کله صبح که افتاب پهن شد روی تختم گفتم امروز حتما می رم بیرون و یک ساعتی راه می رم. اینقدر نرفتم و چسبیدم به این
کاناپه و لپ تاپ که آفتاب رفت

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین