قلب درد می گیرم گاهی. اون قلبی که مسئول رساندن خون به بدنم هست سالمه (قلب وظیفه اش همین بود دیگه؟) اون قلبی که با غم و شادی می تپه، درد می گیره این روزها.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او