ماجرا این نیست که غیبتت موجه میشه یا نه؟ وقتی که نیستی  خودت از بودن  و درک  اون لحظه محروم شدی و  هیچ چیزی جبران نبودنت را نمی کنه. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او