آخرش یا مجنون می شم و سر به کوه و بیابان می گذارم، یا  قلبم را پرت می کنم بیرون و جایش یک تکه سنگ می گذارم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او