خوشحال نیستم که یکی همین نزدیکی‌ها به این جا لینک داده. اینجا برام یک جای متروک بود که فقط چند تا آدم نزدیک، نشانی اش را داشتند و برای خودم خوش بودم باهاش. چند بار و چند بار نوشتم که میشه لینک اینجا را از وبلاگت برداری؟ و پاک کردم. اونجایی که می گفتم "وبلاگ من" به نظرم درست نبود. این زنی که شبیه ذوزنقه است چقدر از من را توی خودش داره؟ نمی دونم. اینقدر خیال و
واقعیت اینجا به هم آمیخته شده که خودم هم نمی دونم کدام گوشه این زن کمی شبیه من است؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او