.اینقدر پر از خشمم که حتی جایی برای غم نمانده

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او