.اینقدر پر از خشمم که حتی جایی برای غم نمانده

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین