.شاید همه چیز صحنه تئاتری باشد که بازیگر و کارگردان و تماشاگرش خودم هستم

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او