زاهدان چون جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند، خود کار دیگر می کنند

این را نوشتم که یادم بمونه امروز چقدر از خودم خجالت کشیدم

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او