مثل آدمی ام که سرقبر عزیزش گریه نکرده باشه

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او