مشغول دفن کردن احساسات هستم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین