پاهام سنگین شده‌اند، قلبم هم. اینقدر سنگین که میخ می‌شم یک گوشه ونای تکون خوردن ندارم

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او