کابوس اون دو تا خط موازی که هیچ وقت به‌همدیگر نمی‌رسند، تمام شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او