حالا فقط باید یک گوشه بشینم و هزار بار نگاهش کنم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او