دل‌گشادی

دلم براش تنگ شد یه دفعه‌ای و خواستم دلتنگی را گلوله کنم و به دورترین جای ممکن شوتش کنم، به سبک همه این سه سالی که گذشت. یادم نبود که تا چند ساعت دیگه میاد و اون جنگ تن به تن با دلتنگی تموم شده فعلا.
حداقل برای این یک نفر می تونم دل‌گشادی کنم فعلا.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او